zastave

Poseta predsenika Parlamenta Austrije, Volfganga Sobotke Srbiji

(fotografije preuzete sa sajta: https://www.parlament.gv.at/)

Besuch des Instituts „BioSense“. Von links: Honorarkonsul Zoran Tadić, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), Präsidentin des Parlaments der Stadt Novi Sad Jelena Marinković Radomirović, Parlamentsdirektor Harald Dossi, Direktor des Instituts Vladimir Crnojević, Botschafter Christian Ebner

Održan sastanka sa predstavnicima Instituta za regione Evrope

Otvorena tematska izložba “Migracije naroda na području Bačke i Banata u 18. i 19. veku kroz odabrane dokumente Bačko-Bodroške, Tamiške i Toromtalske županije”

Sastanak pomoćnice Enderić i zamenice ambasadora Austrije Sabine Kroisenbruner

Sastanak pomoćnice Enderić i zamenice ambasadora Austrije Sabine Kroisenbruner2

Gostovanje počasnog konzula, Zorana Tadića u jutarnjem programu RTV-a

Otvaranje Konzulata i imenovanje počasnog konzula R. Austrije u Novom Sadu, g. Zorana Tadića

Izaberi jezik (Google translate) »